Việt Nam lần đầu tiên có đại diện là Đầu bếp xuất sắc nhất châu Á