Vietnam Airlines đẩy mạnh khai thác đường bay thẳng Việt Nam – Đức