Volkswagen ra mắt trung tâm thử nghiệm mô phỏng thực tế tại Đức