Volvo XC60 thế hệ thứ hai ra mắt tại Singapore với mức từ 3,8 tỷ đồng