Giữ Xác Lập Kỷ Lục Đoàn Xe Dài Nhất VN Cách Đây 11 Năm (2013)