Xuất hiện thanh niên cầm mã tấu chém hàng kính xe hơi