Yamaha Exciter RC và NVX 155 ABS sẽ có thêm màu sơn mới