YAMAHA JANUS 125 THÊM MÀU MỚI, GIÁ 31.9 TRIỆU ĐỒNG