[Hình Ảnh]Bà Chúa Xứ Châu Đốc 3/2018

DSC_0157.jpg

DSC_0158.jpg

DSC_0160.jpg

DSC_0163.jpg

DSC_0166.jpg

DSC_0167.jpg

Trên đường di chuyển

DSC_0168.jpg

DSC_0170.jpg

DSC_0171.jpg

DSC_0172.jpg

DSC_0173.jpg

DSC_0174.jpg

DSC_0175.jpg

DSC_0177.jpg

DSC_0178.jpg

 

DSC_0181.jpg

DSC_0184.jpg

DSC_0185.jpg

DSC_0188.jpg

DSC_0190.jpg

DSC_0192.jpg

Phà Tân Châu – Hồng Ngự:

DSC_0194.jpg

DSC_0195.jpg

DSC_0196.jpg

DSC_0197.jpg

DSC_0198.jpg

Xe trung chuyển đi chùa:

DSC_0200.jpg

DSC_0201.jpg

DSC_0202.jpg

Chuẩn bị Lễ cúng Bà:
DSC_0205.jpg

DSC_0206.jpg

DSC_0208.jpg

DSC_0209.jpg

DSC_0210.jpg

DSC_0211.jpg

DSC_0212.jpg

DSC_0213.jpg

DSC_0214.jpg

DSC_0215.jpg

DSC_0216.jpg

Cúng Lễ và Dâng áo Bà:

DSC_0218.jpg

DSC_0219.jpg

DSC_0220.jpg

DSC_0221.jpg

DSC_0222.jpg

DSC_0223.jpg

DSC_0224.jpg

Hưởng lộc cúng Bà và làm tăng 2:

DSC_0226.jpg

DSC_0228.jpg

DSC_0230.jpg

DSC_0231.jpg

DSC_0232.jpg

DSC_0233.jpg

DSC_0234.jpg

DSC_0235.jpg

DSC_0236.jpg

DSC_0237.jpg

DSC_0238.jpg

DSC_0239.jpg

DSC_0240.jpg

DSC_0241.jpg

DSC_0242.jpg

DSC_0243.jpg

DSC_0244.jpg

Xe “trung chuyển” về lại khách sạn:

DSC_0245.jpg

DSC_0246.jpg

DSC_0247.jpg

DSC_0251.jpg

DSC_0253.jpg

DSC_0254.jpg

DSC_0259.jpg

Chuẩn và di chuyển đi Núi Cấm:

DSC_0260.jpg

DSC_0262.jpg

DSC_0264.jpg

DSC_0265.jpg

DSC_0266.jpg

DSC_0267.jpg

Thưởng thức đặc sản tại Resot Núi Cấm:

DSC_0269.jpg

DSC_0270.jpg

DSC_0271.jpg

Tạm biệt Châu đốc, Hẹn gặp lại năm sau:

DSC_0273.jpg

DSC_0274.jpg

DSC_0275.jpg

 

VietCaravan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *