Việt Nam đang sở hữu loại chocolate ngon nhất thế giới