Harley Davidson lột xác hoàn toàn với bản độ Thunderbike Production-R.