15 triệu USD để bồi thường cho người đi bộ bị oto đâm tại Mỹ