718 Boxster – dòng xe được yêu thích nhất tại Porsche Media Night 2018