Hơn 100 siêu xe có mặt tại Halloween Supercars Run 2017