Bán vé tham quan Rừng Dừa Bảy Mẫu từ tháng 12/2017