Minh Phú Auto tham gia triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam 2017