Bánh snack Karamucho đạt doanh số cao sau một tháng ra mắt