BMW 8 Series coupe sẽ chính thức xuất hiện vào giữa tháng 6