Bức ảnh “hỏa diệm” để đời của nhiếp ảnh gia Mr Neville