Từ 15/10 Jetstar Pacific Airlines tăng chuyến nội địa