Các hãng xe liên tục ra mắt xe mới vào thời điểm cuối năm