Chevrolet chuẩn bị bán ra Colorado Centennial với giá 849 triệu đồng