“Chiêm ngưỡng” Confederate X132 Hellcat tại Việt Nam