Đường hoa lớn thứ 2 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ khai trương vào 23 tháng Chạp