Ford mustang Boss 302 1970 của Robert Downey Jr sẽ có mặt tại SEMA