GPX Demon 150GR có mặt tại Việt Nam với giá bán từ 70 triệu đồng