Xuất hiện hình ảnh Ford EcoSport 2018 trên đường phố Việt Nam