Hà Giang: chuẩn bị khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch 2017