Hoa hậu Phạm Hương quảng bá du lịch Đà Nẵng nhân dịp APEC