1.200 phóng viên APEC sẽ trải nghiệm 6 tour tại Đà Nẵng