Hơn 10 tấn bí, ngô, táo được dùng để trang trí Halloween Sun World Ba Na Hills