Hòn đảo trong phim Bản tình ca mùa đông vào thu, Hàn Quốc