HONDA RA MẮT VISION PHIÊN BẢN MỚI, GIÁ CAO NHẤT 31,99 TRIỆU ĐỒNG