Hyundai I30 Fastback có giá 27.289 USD tại thị trường Anh