Kawasaki Ninja 400 sẽ được bán từ 153 triệu đồng tại Việt Nam