Khai trương công viên Bạt nhún lớn nhất Tây Nam Bộ