Naked Bike BMW G310R sẽ có mặt tại Việt Nam với giá từ 150 triệu đồng