Land Rover Discovery: Xe sang 7 chỗ có giá 4 tỷ đồng tại Việt Nam