Lễ hội hoa dã quỳ – Chư Đăng Ya từ ngày 24 đến 26/11/2017