Tưng bừng 6 ngày ‘vàng’ bay quốc tế mùa du lịch cùng Vietjet