Lễ đón khách quốc tế thứ 6 triệu đến Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017