Lexus CT200h 2017 có giá từ 1,37 tỷ đồng tại Thái Lan