Mazda CX-3 2018 có giá bán từ 495 triệu đồng tại Mỹ