Mercedes- Benz AMG GT-R có giá bán 9,1 tỷ đồng tại Malaysia