Những điểm mới trên cặp xe ‘cào cào’ enduro Yamaha WR250F và WR450F 2018