Những nơi trong lành đáng sống, thoát khỏi khói bụi.