Peugeot 3008 phiên bản cũ sẽ được giảm giá chỉ còn 959 triệu đồng