Xuất hiện hình ảnh Mercedes AMG A45 trên đường thử