Phân khúc xe CUV đang được quan tâm tại thị trường Việt Nam