Prior Desgin sẽ cung cấp phụ tùng độ cho Mercedes X-Class